Online reporting
Cieľom spoločnosti RAYA-Consulting v segmente služieb v oblasti kvality je ponúknuť Klientom – zákazníkom spoločnosti komplexné služby pri riešení problémov v oblasti kvality výrobkov. Prinášame Vám rýchle riešenie Vašich problémov s containmentom, inšpekciou a sortingom a pri riešení zložitých otázok zabezpečenia a kontroly kvality Vašich výrobkov.

Poslanie spoločnosti

  • byť dôveryhodným a korektným partnerom pre Klienta,
  • vykonávať všetky činnosti v najkratšom možnom čase, v najvyššej možnej kvalite a k úplnej spokojnosti Klienta,
  • byť proaktívnym partnerom Klienta, ktorý svojim prístupom a know-how dokáže jednak predvídať nepriaznivé okolnosti, eliminovať ich dopady a predísť možným škodám na jeho majetku, ale aj v oblasti zlepšenia prostredia, v ktorom Klient realizuje vlastné podnikateľské aktivity,
  • využiť najnovšie technologické postupy ako aj technické zariadenia pri všetkých prevádzaných činnostiach.

Potrebujete zabezpečiť spoľahlivú inšpekciu a následné sortovanie Vašich výrobkov?
Inšpekcia a sorting >>

Potrebujete prepracovať, alebo opracovať Vaše výrobky ktoré sú v containmente?
Prepracovanie (rework) >>

Potrebujete zabezpečiť jednoduché montážne práce v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte?
Jednoduchá montáž >>

Potrebujete okamžite začať triediť výrobky podozrivé na nekomformitu?
Akčné jednotky sortingu >>

Potrebujete krátkodobo alebo dlhodobo pokryť výkyvy pracovníkov na linkách?
Personálny leasing >>

Potrebujete účinnú a kvalitnú asistenciu v režime Controlled shipping 2?
Controlled shipping level 2 >>